Dobrodošli

Na ovim internetskim stranicama dane su smjernice doktorima dentalne medicine i drugim stručnjacima u području dentalne medicine za odabir odgovarajućeg dijagnostičkog radiološkog postupka u Hrvatskoj, u skladu sa zahtjevima Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.)

Osnovne informacije

Svrha ove internetske stranice je doktorima dentalne medicine i drugim stručnjacima u okviru dentalne medicine pružiti ažurne informacije o preporučenim izborima rendgenskih snimki potrebnih za postavljanje pravilne dijagnoze i provedbu uspješnog liječenja

Ako ste liječnik ili osoblje saznajte više osnovnih informacija ovdje.

Pacijenti više osnovnih informacija mogu pronaći na ovom linku.

Preporuke vezano uz upućivanje na radiološki postupak određenim modalitetom, odnosno traženje određene radiološke snimke za određenu kliničku svrhu dane su na sljedeći način:

  • Indicirano: uobičajeno odabrana metoda snimanja.
  • Indicirano samo u specifičnim okolnostima: ograničeno na specifične kliničke situacije koje zahtijevaju posvećivanje posebne pažnje opravdanosti.
  • Specijalizirano istraživanje: indicirano, ali doktorima dentalne medicine modalitet nije lako dostupan ili im može biti potrebno specijalističko usavršavanje.

Snimanje koje nije indicirano obično se ne navodi za tu kliničku svrhu. Međutim, tamo gdje se smatralo važnim naglasiti da uporaba pojedine vrste radiološke snimke za određenu svrhu nije prikladna, koristi se Nije naznačeno.