Smjernice za snimanje djece i adolescentnih pacijenata

KLINIČKI ZADATAKISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Dijagnostika karijesa: prvi posjetPočetni klinički pregled – intraoralna posteriorna zagrizna rendgenska snimka Indicirano·         Posteriorna zagrizna rendgenska snimka bitan je dodatak kliničkom pregledu.·         Početni klinički pregled mora uključivati procjenu rizika od karijesa (kao visoki, srednji ili niski). Procjena rizika je bitna za određivanje vremena snimanja rendgenske snimke i zato se mora provesti pri svakom sljedećem pregledu čime se osigurava da vremenski interval za rendgenske snimke postane specifičan za pacijenta. Usvajanje sljedeće preporuke može dovesti do snimanja više rendgenskih snimki (IAEA).
Intraoralne zagrizne rendgenske snimke Indicirano·         Za visok i umjeren rizik od karijesa pacijenata postoji značajan dijagnostički doprinos samom kliničkom pregledu. Za bolesnike s niskim rizikom od karijesa postoje manje snažni dokazi.·         Tamo gdje je dijete klasificirano kao visok rizik od karijesa naknadni intraoralni zagrizni snimak koji bi trebao biti nakon 6 mjeseci intervala između sljedećih radiografskih zagriznih snimki mora se preispitati za svako novo razdoblje, jer pojedinci mogu vremenom ući i izaći iz kategorija rizika od karijesa (IAEA).
Fiberoptička transilluminacija (FOT)NemaIndicirano·         Korisni dodatak radiografiji za otkrivanje aproksimalnih lezija (IAEA).
Metode laserske fluorescencijeInfracrvena laserska fluorescencija (DIAGNOdent)NemaSpecijalizirano istraživanje·         Dodatak radiografiji, ali sa značajnim stopama lažno pozitivnih rezultata (IAEA).
Mjerenje električne provodljivosti (ECM)
Kvantitativna svjetlosna fluorescencija (QLF)
Digitalno snimanje transluminacijom optičkim vlaknima (DIFOTI)·         Alternativne metode korištenja ionizirajućeg zračenja u dijagnozi karijesa trebaju se razmotriti nakon što se jasno utvrdi njihova dijagnostička valjanost (IAEA).
Dijagnoza karijesa: praćenjeKlinički pregledNemaIndicirano·         Klinički pregled isušenih površina zuba uz dobro osvjetljenje ključan je u svim fazama praćenja i pregleda u otkrivanju karijesa (IAEA).
Intraoralne zagrizne rendgenske snimke Indicirano·         Intervali između radiografskih snimki ovise o klinički ocijenjenom statusu rizika od karijesa.Ø  Umjereni rizik od karijesa  – djeca:naknadna zagrizna snimka treba biti nakon 12 mjeseci. Dokaz da nema novih ili aktivnih lezija pokazatelj je da je dijete ušlo u kategoriju niskog rizika.Ø  Nizak rizik od karijesa  – djeca:naknadna zagrizna snimka treba biti nakon 12-18 mjeseci u mliječnoj denticiji i 24 mjeseca u trajnoj denticiji. Ako postoje izričiti dokazi o trajnom niskom riziku od karijesa (IAEA), mogu se koristiti produženi intervali posjeta.

Tablica 1.1: Čimbenici rizika od karijesa RP136

Faktori rizikaKategorija rizika
Visok rizikNizak rizik
Klinički dokaziNove lezijeNove lezije
DokaziPreuranjene ekstrakcijeNema ekstrakcija
Karijesi ili ispuni zuba u frontiPrednji zubi u dobrom stanju


Više ispuna

Ispuni sa pukotinom

Ispuni stari više godina
Fiksni ortodonski aparatići

Zubi s brtvljenim pukotinama
Djelomične protezeNema proteza
Prehrambene navikeČesti unos šećeraRijedak unos šećera
Uporaba fluoridaVoda za piće ne sadrži fluorVoda za piće sadrži fluor
.Dodaci fluora
Bez dodataka fluoridaRabi se pasta za zube s fluorom
Bez paste za zube sa fluorom
Društvena povijestDruštveno uskraćeniS društvenim prednostima
Visoka stopa karijesa u braće i sestaraNiska stopa karijesa u braće i sestara
Slabo znanje o zubnim bolestimaSvijest o zubima
Neredoviti dolasciRedoviti dolasci
Grickalice lako dostupneOgraničen pristup grickalicama
Planovi za zube nerazvijeni
Planovi za zube razvijeni
Kontrola plakaNeredovito i neučinkovito čišćenjeČesto i učinkovito čišćenje
Loša ručna motorikaDobra ručna motorika
SlinaNiska protočnost slineNormalna protočnost sline
Niski puferski kapacitetVisok puferski kapacitet
Visok broj S MutansNiski broj S Mutans i
LactobacillusLactobacillus
Anamneza
Medicinski problemiNema medicinskih problema
InvalidnostNema fizičkih problema
KserostomijaNormalno stvaranje i protočnost sline
Dugotrajna kariogena terapijaNema dugoročnih lijekova

Endodontski tretman IAEA i RP172

Endodontsko liječenje: procjena radne duljineIntraoralna periapikalna rendgenska snimka  Indicirano·         U zubima s više korijena može biti potrebno više od jedne rendgenske snimke kako bi se izbjeglo preklapanje i omogućila lokalizacija korijena i kanala paralaksom.
Elektronski endometarNemaIndicirano·         Normalno je potrebna potvrda mjerenja radiografijom, iako neke smjernice sugeriraju da se endometar može rabiti sam u odabranim slučajevima kada operator ima povjerenja u očitanje.
CBCT

  do

  

Indicirano samo u specifičnim okolnostima·         Ako je CBCT visoke razlučivosti već dostupan, to može omogućiti mjerenje radne duljine, ali CBCT se ne smije koristiti kao uobičajena metoda procjene radne duljine.
Endodontsko liječenje: Središnja gutaperka (Master point)Intraoralna periapikalna rendgenska snimka  Indicirano·         Rendgenska snimka zuba s središnjom gutaperkom u položaju može se indicirati ovisno o kliničkoj prosudbi.
Endodontsko liječenje: kraj liječenjaIntraoralna periapikalna rendgenska snimka  Indicirano·         Rendgenska snimka za kraj terapije potrebna za potvrdu adekvatne obturacije i kao osnovica za buduću usporedbu snimki.
Endodontsko liječenje: ponovni pregledIntraoralna periapikalna rendgenska snimka Indicirano·         Preporuke o vremenu radiografije preventivnog kontrolnog snimanja nisu u skladu s smjernicama i ne nemaju bazu dokaza. Ponovni pregled 12 mjeseci nakon završetka liječenja ima neke dokaze koji to podržavaju. Ponovni pregled nakon ove točke ovisi o kliničkoj prosudbi.

Traume

Trauma (zubi i alveolarna kost) (IAEA i RP172)Intraoralna periapikalna rendgenska snimkaIndicirano·         Kombinacije intraoralnih rendgenskih snimki s različitim perspektivama daju precizne detalje i obično su dovoljne za zubnu traumu.
Intraoralna okluzijska rendgenska snimkaIndicirano
Panoramska rendgenska snimkaIndicirano·         Omogućuje opsežnije pokrivanje kosti za sumnju na dento-alveolarnu frakturu.
CBCT

do

 

Indicirano samo u specifičnim okolnostima·         Lokalizirani CBCT visoke razlučivosti ima veću dijagnostičku točnost za otkrivanje frakture korijena, ali je indiciran samo kad se pokaže da su konvencionalne rendgenske snimke neadekvatne za liječenje pacijenata. Potrebna je visoka razina suradnje s pacijentima jer će greške na snimci usred kretanja smanjiti otkrivanje fraktura.
Trauma (maksilofacijalna)Panoramska rendgenska snimkaIndicirano

·         Kombinacije panoramskih rendgenskih snimki i rendgenskih snimki kostiju lica tradicionalne su metode otkrivanja ozljeda kostiju.

·         CBCT i MDCT sve ih više zamjenjuju.

Rendgenske snimke lica/lubanjeIndicirano
CBCTdo 
 
Indicirano
MDCT do 
  
Indicirano
Trauma (zubi i alveolarna kost) (IAEA i RP172)Intraoralna periapikalna rendgenska snimkaIndiciranoKombinacije intraoralnih rendgenskih snimki s različitim perspektivama daju precizne detalje i obično su dovoljne za zubnu traumu.
Intraoralna okluzijska rendgenska snimkaIndicirano
Panoramska rendgenska snimkaIndicirano·         Omogućuje opsežnije pokrivanje kosti za sumnju na dento-alveolarnu frakturu.
CBCT

  do

  

Indicirano samo u specifičnim okolnostima·         Lokalizirani CBCT visoke razlučivosti ima veću dijagnostičku točnost za otkrivanje frakture korijena, ali je indiciran samo kad se pokaže da su konvencionalne rendgenske snimke neadekvatne za liječenje pacijenata. Potrebna je visoka razina suradnje s pacijentima jer će greške na snimci usred kretanja smanjiti otkrivanje fraktura.
Trauma (maksilofacijalna)Panoramska rendgenska snimkaIndicirano

·         Kombinacije panoramskih rendgenskih snimki i rendgenskih snimki kostiju lica tradicionalne su metode otkrivanja ozljeda kostiju.

·         CBCT i MDCT sve ih više zamjenjuju.

Rendgenske snimke lica/lubanjeIndicirano
CBCT

  do

  

Indicirano
MDCT  
do
  
Indicirano

Unutarnja deformacija temporomandibularnog zgloba (IAEA)

Unutarnja deformacija temporomandibularnog zglobaKlinički pregledNemaIndicirano·         Obično pruža informacije potrebne za dijagnozu
CBCT

 do

Indicirano samo u specifičnim okolnostima·  U slučajevima kada postoji neizvjesnost o podrijetlu simptoma, npr. potencijalni juvenilni reumatoidni artritis
MRNemaIndicirano samo u specifičnim okolnostima·         U slučajevima kada postoji neizvjesnost o podrijetlu simptoma, npr. potencijalni juvenilni reumatoidni artritis