Za doktore dentalne medicine i osoblje

Osnovne informacije

Osnovne informacije (za doktore dentalne medicine i osoblje) Osnovne informacije Svrha ove internetske stranice je doktorima dentalne medicine i drugim stručnjacima u okviru dentalne medicine

Saznaj više »

Doza zračenja

Ozračenje pacijenta u dentalnoj radiologiji(za doktore dentalne medicine i osoblje) Ozračenje pacijenta tijekom većine dijagnostičkih radioloških postupaka koji se provode u okviru dentalne radiologije vrlo

Saznaj više »

Nemedicinske snimke

Nemedicinske snimke (za doktore dentalne medicine i osoblje) Europska direktiva (Direktiva Vijeća 2013/59 / EURATOM) o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu

Saznaj više »