Osnovne informacije (za doktore dentalne medicine i osoblje)

Osnovne informacije

Svrha ove internetske stranice je doktorima dentalne medicine i drugim stručnjacima u okviru dentalne medicine pružiti ažurne informacije o preporučenim izborima rendgenskih snimki potrebnih za postavljanje pravilne dijagnoze i provedbu uspješnog liječenja.

Za većinu pacijenata koje pregledate, nakon što ste obavili anamnezu i klinički pregled, razmotrit ćete hoćete li zatražiti rendgensku snimku ili ne. Ako odlučite da je to potrebno, morat ćete razmotriti koji je modalitet, odnosno vrsta rendgenske snimke odgovarajuća i je li sada pravo vrijeme za zatražiti ih. U nekim slučajevima mogu postojati alternativne dijagnostičke metode koje ne podrazumijevaju uporabu ionizirajućeg zračenja.

Opravdanost kao načelo zaštite od ionizirajućeg zračenja

Izlaganje ionizirajućem zračenju vezano je uz određeni rizik te je stoga od presudne važnosti da svaki dijagnostički radiološki postupak donosi dobit pojedincu koja mora biti veća od osobne štete koju ozračenje može uzrokovati, uzimajući u obzir učinkovitost, dobit i rizik drugih raspoloživih postupaka i tehnika koje ne uključuju uporabu izvora ionizirajućeg zračenja ili uzrokuju manje ozračenje pacijenta [1,2,3]. Drugim riječima, svako medicinsko ozračenje mora biti opravdano. Opravdanost je temeljno načelo zaštite od ionizirajućeg zračenja, a za njegovo razumijevanje i provedbu, od ključne je važnosti dobro poznavati rizike vezane uz izlaganje ionizirajućem zračenju te dijagnostičke mogućnosti pojedinih modaliteta, osobito kada su u pitanju dječji pacijenti.

Zašto smjernice

Kliničke smjernice definirane su kao „Sustavno razvijene izjave namijenjene pružanju pomoći kliničaru i pacijentu u donošenju odluka o odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti za određene specifične kliničke okolnosti“ [4]. Njihova vam raspoloživost može pomoći u postupku donošenja odluke o upućivanju pacijenta na dijagnostički radiološki postupak. Vrlo je važno, međutim, shvatiti da kliničke smjernice nisu pravila kojih se uvijek treba pridržavati. Bit će vjerojatno prikladne za većinu pacijenata, ali će ponekad jedinstveni klinički nalazi i zahtjevi pacijenta utjecati na to da ćete odlučiti drukčije.

Nadalje, pozitivni hrvatski propisi nalažu da doktorima dentalne medicine moraju biti dostupne smjernice vezane uz kriterije za predlaganje medicinskog radiološkog postupka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja.

Kako su izrađene ove smjernice?

Smjernice na ovoj internetskoj stranici izrađene su u dvije faze. Prvo su pregledane  postojeće kvalitetne smjernice koje su izradila različita međunarodna, europska i nacionalna stručna društva koja djeluju u području dentalne medicine, kao i sistematski pregledi literature (vrlo pažljiv pregled stručnih i znanstvenih publikacija koje ocjenjuju njihovu kvalitetu). Nakon što je izrađen prvi prijedlog smjernica, pregledale su ga stručne skupine Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, a zatim je uslijedilo razmatranje njihovih prijedloga i postizanje konsenzusa.

Smjernice koje ovdje predstavljamo nisu trajne. Mogu se pojaviti novi dokazi koji će značiti da će se neke preporuke posljedično promijeniti u budućnosti. Hrvatsko stomatološko društvo redovito će revidirati smjernice svake tri godine, ali će odgovoriti na bilo kakve očite potrebe za promjenom što je brže moguće.

Zahvaljujemo Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju iz Beča i stručnjacima koji su angažirani u okviru TC projekta RER/9/135 Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control na pomoći i savjetima u početnoj fazi izrade ovih smjernica.

Kako su koncipirane ove smjernice​

Smjernice se dijele na upute za odrasle (≥18 godina) i djecu i mlade (<18 godina). Pod svakom od njih postoje određene kliničke svrhe (na primjer dijagnoza karijesa, zubne traume itd.). Za svaku svrhu naveden je odgovarajući modalitet, odnosno radiološka snimka (ili alternativna dijagnostička tehnika), s naznakom pridružene doze zračenja koju prima pacijent i naznakom razine dokaza koji podržavaju smjernicu.

Prikaz doze je kako slijedi:

Nematehnike bez ionizirajućeg zračenja
 učinkovita doza obično je manja od 25 µSv
 učinkovita doza obično je manja od 100 µSv
 učinkovita doza obično je manja od 500 µSv

Daljnji detalji o dozama i rizicima izloženosti rendgenskim zrakama nalaze se u nastavku ovdje.

Preporuke vezano uz upućivanje na radiološki postupak određenim modalitetom, odnosno traženje određene radiološke snimke za određenu kliničku svrhu dane su na sljedeći način:

  • Indicirano: uobičajeno odabrana metoda snimanja.
  • Indicirano samo u specifičnim okolnostima: ograničeno na specifične kliničke situacije koje zahtijevaju posvećivanje posebne pažnje opravdanosti.
  • Specijalizirano istraživanje: indicirano, ali doktorima dentalne medicine modalitet nije lako dostupan ili im može biti potrebno specijalističko usavršavanje.

Snimanje koje nije indicirano obično se ne navodi za tu kliničku svrhu. Međutim, tamo gdje se smatralo važnim naglasiti da uporaba pojedine vrste radiološke snimke za određenu svrhu nije prikladna, koristi se Nije naznačeno .

Kad god je to moguće, razina dokaza za preporuke daje se na sljedeći način:

A

randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT), metaanalize, sustavne recenzije

B

robusna eksperimentalna ili opservacijska ispitivanja

C

drugi dokazi kada se savjet oslanja na stručno mišljenje i ima odobrenje nadležnih društava

Nije moguće dodijeliti ocjenu dokaza.

U nekim slučajevima, međutim, nije bilo moguće dati ocjenu dokaza te stoga nije dana. U nekim slučajevima, radi dodavanja smjernicama, dani su dijagrami i tablice koji pomažu u odlučivanju.