Smjernice za snimanje odraslih pacijenata

Opća stomatologija i endodoncija

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Dijagnoza karijesa: početna procjenaKlinički pregledNemaIndiciranoRizik od karijesa mora se procijeniti za sve nove pacijente, a zatim se mora obaviti naknadni pregled jer se čimbenici rizika mogu promijeniti u razdoblju intervencije. Početni klinički pregled mora uključivati procjenu rizika od karijesa (kao visoku, srednju ili nisku) (RP136).
Intraoralne zagrizne rendgenske snimke IndiciranoPropisivanje zagrizne rendgenske snimke za dijagnostiku karijesa mora se temeljiti na procjeni rizika od karijesa. Intervali između naknadnih zagriznih rendgenskih pretraga moraju se preispitati za svako novo razdoblje, jer pojedinci mogu vremenom preći u druge kategorije rizika od karijesa (RP136)
Intraoralne periapikalne rendgenske snimke Nije indicirano
Panoramske rendgenske snimke Nije indicirano
CBCT do   Nije indicirano
Dijagnoza karijesa: praćenjeKlinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimke

Preporučuje se da odrasle osobe koje su pod visokim rizikom od karijesa rade posteriorne zagrizne rendgenske snimke svakih šest mjeseci dok nema novih ili aktivnih lezija i osoba ne uđe u drugu kategoriju rizika.

Preporučuje se da odrasle osobe koje su pod umjerenim rizikom od karijesa rade posteriorne zagrizne rendgenske snimke svake godine sve dok nema novih ili aktivnih lezija i osoba ne uđe u drugu kategoriju rizika.

Preporučuje se da odrasle osobe pod koje su pod niskim rizikom od karijesa rade posteriorne zagrizne rendgenske snimke u intervalima od otprilike 24 mjeseca. Ako postoji trajni mali rizik od karijesa, mogu se koristiti i duži intervali (RP136)

Intraoralne periapikalne rendgenske snimke Nije indicirano
Panoramske rendgenske snimke Nije indicirano
CBCT do Nije indicirano
Periapikalno zdravlje i bolestKlinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimke Nije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimke Periapikalna rendgenska snimka daje bitne podatke o anatomiji pulpe i korijenskog kanala koji se ne mogu dobiti na bilo koji drugi način. Uz to pruža informacije o periradikularnoj anatomiji što može doprinijeti planiranju liječenja ili biti od ključne važnosti ako se razmatra kirurško endodontsko liječenje. (RP136)
Panoramske rendgenske snimke Nije indicirano
 CBCT do Indicirano samo u specifičnim okolnostima

CBCT nije naznačen kao standardna metoda za identifikaciju periapikalne patoze. CBCT visoke razlučivosti i ograničenog volumena može se naznačiti za periapikalnu procjenu, u odabranim slučajevima kada konvencionalne rendgenske snimke daju negativan nalaz kada postoje kontradiktorni pozitivni klinički znakovi i simptomi (RP136)

Ako slike CBCT-a uključuju zube, prilikom obavljanja kliničke procjene treba pažljivo provjeriti postoji li periapikalna bolest (RP172).

Endodontsko liječenje (korijenski kanal)Klinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimke Nije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimke Indicirano

Preporuča se da se radiografski pregledi obavljaju u sljedećim fazama endodontskog liječenja:

· Predoperativna procjena

Bazna rendgenska snimka važna za planiranje liječenja u postupcima vitalne pulpe. (RP136,UKFGDP)

· Procjena radne duljine

Tijekom procjene radne duljine i dalje je često potrebna periapikalna radiografija. Možda će biti potrebno snimiti dvije (ili više) rendgenske snimke kako bi se utvrdila duljina svih korijenskih kanala u zubima s više korijena.

Ako postoji sumnja u cjelovitost apikalnog suženja, prije konačne kondenzacije / obturacije potrebno je snimiti rendgensku snimku za provjeru glavne gutaperke.

· Postoperativna

Periapikalnu rendgensku snimku treba uzeti odmah nakon obturacije jer se time daje osnovna procjena kvalitete punjenja korijena i referentna slika periapikalnog stanja za naknadni pregled (RP136)

· Nakon jednogodišnjeg pregleda ili ako se jave simptomi (UKFGDP)

 Intraoralna okluzijska rendgenska snimka Nije indicirano
 Panoramske rendgenske snimke Nije indicirano
CBCT do Indicirano samo u specifičnim okolnostima

CBCT nije indiciran kao standardna metoda za demonstriranje anatomije korijenskog kanala. CBCT visoke razlučivosti i ograničenog volumena može se indicirati za odabrane slučajeve gdje konvencionalne intraoralne rendgenske snimke daju informacije o anatomiji korijenskog kanala koje su dvojbene ili neprikladne za planiranje liječenja, najvjerojatnije kod zuba s više korijena.

CBCT visoke razlučivosti i ograničenog volumena može se indicirati za odabrane slučajeve pri planiranju kirurških endodontskih postupaka. Odluka se treba temeljiti na potencijalnim komplicirajućim čimbenicima, poput blizine važnih anatomskih struktura.

CBCT visoke razlučivosti i ograničenog volumena može se indicirati u odabranim slučajevima upalne resorpcije korijena ili unutarnje resorpcije koja je pod sumnjom ili koja je potvrđena, gdje bi trodimenzionalne informacije vjerojatno mogle promijeniti terapiju ili prognozu za zub.

CBCT visoke razlučivosti i ograničenog volumena može biti opravdan za odabrane slučajeve u kojima je endodontski tretman kompliciran istodobnim čimbenicima, kao što su lezije resorpcije, kombinirane parodontalne / endodontske lezije, perforacije i netipična anatomija pulpe (RP172, UKFGDP).

Ako je CBCT visoke razlučivosti već dostupan, to može omogućiti mjerenje radne duljine, ali CBCT se ne smije koristiti kao uobičajena metoda procjene radne duljine (UKFGDP).

Zubna implantologija

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Planiranje zubnih implantataKlinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano

· Planiranje pojedinog implantata: prednja gornja i donja čeljust kao dodatak panoramskim rendgenskim snimkama.RP172)

· Ako je tijekom operacije potrebna bilo kakva radiografija, tada su periapikalne rendgenske snimke lako dostupne i treba razmotriti uporabu digitalnog snimanja koje nudi prednosti snimanja “u stvarnom vremenu” (UKFGDP)

Panoramske rendgenske snimkeIndicirano samo u specifičnim okolnostima· Planiranje pojedinog implantata: prednja gornja i donja čeljust kao dodatak intraoralnim rendgenskim snimkama. (RP172,UKFGDP)
CBCT doIndicirano

· Postotak pacijenata treba napredno snimanje, posebno u slučajevima koji uključuje koštane graftove i u onima u kojima postoji više potencijalnih lokacija implantata. U tim je slučajevima CT obvezan.

· Planiranje jednog i više implantata.

· CBCT je indiciran za snimke poprečnog presjeka prije postavljanja implantata kao alternativa postojećim tehnikama presjeka, gdje se pokazuje da je doza zračenja CBCT-a niža.

· Za snimke u presjeku prije postavljanja implantata, prednost CBCT-a s podesivim vidnim poljima, u usporedbi s MSCT-om, postaje veća tamo gdje je područje interesa lokalizirani dio čeljusti, jer se može upotrijebiti vidno polje slične veličine,

· Terapija s implantatima: kraj terapije – Ako postoji sumnja na pogrešan smještaj ili oštećenje susjednih struktura (npr. mandibularni kanal).

· Terapija s implantatima: pregled – Greške na snimci uslijed pomicanja oko implantata smanjit će vrijednost snimki za ispitivanje spoja implantata i kosti. CBCT je koristan u odabranim slučajevima (npr. sumnja na neispravno postavljanje ili za procjenu koštanih oštećenja. (IAEA)

· Čini se da su protokoli za postoperativni pregled subjektivno mišljenje autora. Rendgenska snimka nakon završetka protetske nadoknade i 12 mjeseci kasnije može se smatrati ključnim za dobivanje osnovnih podataka i procjenu bilo kakvih promjena u razini kostiju zbog faktora kao što su pregradnja, funkcija ili upala. Predlaže se neprekidni interval pregleda od jedne, tri ili do pet godina, kako bi se provjerila stabilnost razine kostiju ili otkrio progresivni gubitak kostiju. Pažljivi klinički pregled trebao bi biti u stanju indicirati stabilnu situaciju, ali preporučljivo je pribaviti radiografske dokaze o razini kostiju ako postoje znakovi koji mogu upućivati na pogoršanje, npr. povećana dubina sondiranja, krvarenje, eksudat, kretanje. (RP172,UKFGDP)

MSCT do
Nije indicirano

Pregledi

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI

 

Pacijent sa zuboboljom

Klinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano· Periapikalne rendgenske snimke odabranih zuba ako postoje simptomi.
Panoramske rendgenske snimkeNije indicirano
CBCT do Nije indicirano

 

Novi pacijent sa zubima

Klinički pregledNemaIndicirano· Za novog odraslog pacijenta sa zubima, izbor radiografije treba temeljiti na anamnezi, kliničkom pregledu i individualiziranom slučaju (RP136).
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeIndicirano· Nakon kliničkog pregleda i procjene dubine džepa. U džepu dubine manjoj od 6 mm – posteriorni zagriz. U džepu dubine veće od 6 mm – okomiti posteriorni zagriz. (RP136, UKFGDP)
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano

· Periapikalne rendgenske snimke odabranih zuba u slučaju:

o    Simptoma

o    Znakova

o    Dokaza o karijesu

o    Prethodnog endodontskog liječenja

o    Krunica *

o    Zubnih mostova *

o    Planirane krunice ili mosta

* Ako su prisutni znakovi ili simptomi

 Panoramske snimke zubiIndicirano samo u specifičnim okolnostima

· Za novog odraslog pacijenta sa zubima, panoramska radiografija može biti indicirana u ograničenom broju stomatoloških zahvata, osobito ortodontskoj procjeni i određenim oralnim kirurškim zahvatima (tj. donji treći kutnjaci).

· Panoramska radiografija može biti prikladna za pacijenta s većim brojem klinički utvrđenih karijesnih lezija, starih i uništenih zubnih ispuna, mogućom periapikalnom patozom ili utvrđenom parodontalnom bolešću (osim jednostavnog gingivitisa). U tim slučajevima može biti korisno koristiti panoramsku radiografiju kao sredstvo za prepoznavanje zuba koji zahtijevaju detaljniji (intraoralni) radiografski pregled ili, ako je ograničeno na bolničko okruženje, prije stomatološke operacije pod općom anestezijom. (RP136,UKFGDP)

CBCT do Nije indicirano

· Trenutno dostupni dokazi ne podržavaju rutinsko propisivanje CBCT snimanja kod dijagnoze zubnog karijesa, parodontalne bolesti ili endodontskog liječenja (RP172)

· CBCT može biti indicirana kad postoji mogućnost kompliciranog vađenja zuba, postavljanja implantata ili komplikacija kod endodontskog liječenja koje mogu rezultirati potencijalnim područjem umetanja implantata.

MRNemaNije indicirano

Novi pacijent bez zuba

 

Klinički pregledNemaIndicirano·  Nema potrebe za radiografiju pacijenata bez zuba bez posebne indikacije, poput liječenja implantata ili kliničkih znakova ili simptoma (RP136)
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeNije indicirano·
Panoramske snimke zubiNije indicirano·
CBCT do Nije indicirano·

Oralna medicina

Oralna medicina Intraoralna periapikalna rendgenska snimkaIndicirano· kako bi se utvrdila prisutnost ili odsutnost apikalne bolesti
Kosi okluzijski rendgenogram prednje strane gornje i donje čeljustiIndicirano· kako bi se utvrdila prisutnost ili odsutnost sialolitijaze u submandibularnoj žlijezdi slinovnici·  otkrivanje abnormalnosti i potencijalne patologije
Panoramski rendgenogramIndicirano· utvrđivanje i probir denticije u dijagnostičkom postupku· potvrda prisutnosti/odsutnosti potencijalnih žarišnih lezija
CBCT RP 172doIndicirano samo u specifičnim okolnostima· potvrda prisutnosti/odsutnosti potencijalnih žarišnih lezija

Ortodoncija (RP136 i IAEA)

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Ortodontsko liječenje Intraoralna periapikalna rendgenska snimkaIndicirano

· kako bi se utvrdila prisutnost i položaj retiniranih zuba

· kako bi se utvrdila prisutnost ili odsutnost apikalne bolesti ili korijena, periapikalni prikazi mogu biti dio tehnike paralakse za lokalizaciju zuba

Kosi okluzijski rendgenogram prednje strane gornje (standardni okluzijski rendgenogram) i donje čeljustiIndicirano

· procjena položaja pogrešno izraslih i retiniranih očnjaka (u slučaju bočnih kosih snimki)

· otkrivanje abnormalnosti i potencijalne patologije

Okluzijski prikaz konkretno:

1. Kosi okluzijski rendgenogram prednje strane gornje čeljusti (standardni)

2. Pravi okluzijski rendgenogram donje čeljusti

· lokalizacija jednog ili više zuba vertikalnom paralaksom koja uključuje: kosi okluzijski rendgenogram prednje strane u kombinaciji s panoramskom snimkom ili kosi okluzijski rendgenogram prednje strane u kombinaciji s periapikalnom snimkom

 

· lokalizacija retiniranih zuba

Periapikalne snimke

· radi procjene morfologije i angulacije korijena

· radi procjene resorpcije korijena zuba

· radi procjene apikalne patologije

· u kombinaciji s kosim okluzijskim rendgenogramom ili drugom periapikalnom snimkom radi lokalizacije retiniranih zubi paralaksom

Zagrizna snimka· utvrđivanje karijesa i procjena razine parodontalne kosti
OrtopantomogramIndicirano

· kako bi se potvrdila prisutnost, položaj i morfologija retiniranih zuba kada postoje kliničke indikacije poremećaja normalnog zubnog razvoja

· utvrđivanje denticije u razvoju

· potvrda prisutnosti/odsutnosti zuba

· procjena dentalne dobi

Kefalometrijski rendgenogramiIndicirano

Latero-lateralni kefalogram (LL)

· radi procjene skeletnog obrasca rasta i angulacije labijalnog segmenta

· procjena retiniranih zuba

· radi praćenja učinaka liječenja

· završetak tretmana funkcionalnim aparatima

·  kako bi se vidio položaj prema kojem su donji prednji zubi nagnuti

· završetak predkirurškog liječenja za ortognatske zahvate

· neposredno prije završetka aktivnog liječenja fiksnim aparatima

· kako bi se procijenio položaj donjih sjekutića i donijela odluka o retencijskom režimu

Postero-anteriorni kefalogram (PA)

· u slučajevima pacijenata koji imaju asimetriju lica

· potreban pacijentu s određenim anomalijama čeljusti

Radiografija šake ili zglobaIndicirano samo u specifičnim okolnostima· radi predviđanja skokova u rastu
CBCT RP 172 do Indicirano samo u specifičnim okolnostima

· u odabranim slučajevima, radi lokalizacije impaktiranih zuba s posebnim osvrtom na položaj susjednih zuba i moguću resorpciju.

· radi procjene dentalnih strukturnih anomalija. npr. geminacije, fuzije, prekobrojnih zuba

· za neke složene slučajeve koštane abnormalnosti

· za planiranje ortognatskog kirurškog zahvata

· slučajevi rascjepa nepca

· za procjenu položaja retiniranog zuba, posebno tamo gdje je zub impaktiran. U tim je slučajevima sastavni aspekt procjene često precizno utvrđivanje bilo kakve resorpcije susjednih zuba

· istraživanje parestezije povezane s ortodoncijom

· CBCT nije indiciran kao standardna i rutinska metoda za mjerenje dimenzija kosti (granične dimenzije) za postavljanje mini implantata, za brzo širenje maksilarne kosti, trodimenzionalnu kefalometriju, integraciju površinskog snimanja, procjenu dišnih putova i procjenu starosti. U nekim slučajevima CBCT može pružiti dodatne informacije važne za pravilan plan liječenja. Izbor CBCT-a trebao bi se temeljiti na pažljivom kliničkom pregledu.

MSCT
do
Indicirano samo u specifičnim okolnostima

· za neke složene slučajeve skeletne abnormalnosti, prvenstveno za koštane deformacije. U slučajevima ortodontskih koštanih anomalija koje zahtijevaju planiranje ortognatskog kirurškog zahvata, CBCT treba zamijeniti tamo gdje to uključuje nižu dozu zračenja i odgovarajuće slike

· rascjep nepca – široko prihvaćena metoda za procjenu rascjepa, unatoč značajnoj dozi zračenja (trodimenzionalne informacije mogu se koristiti za određivanje obujma kosti potrebnog za presađivanje i adekvatnosti popune kosti nakon operacije)

CBCT u ortodonciji (Kapila i Nervina, DMFR, 2015.)

Indicirano (znanstveni dokazi: podaci će biti vjerojatno dostupni nakon dijagnoze i/ili plana liječenja u značajnom broju slučajeva)

Pouzdani dokazi:

·      impaktirani zubi (najčešća indikacija: a) inklinacija očnjaka na konvencionalnom 2D panoramskom rendgenogramu prelazi 30° u odnosu na okomitu srednju liniju, b) sumnja na resorpciju korijena (posebno u bukolingvalnom smjeru), c) sumnja na dilaceraciju korijena)

·      rascjep usne i nepca (kvantificiranje i ishodi transplantata alveolarne kosti)

·      ortognatska kirurgija, kraniofacijalne anomalije

Pozitivan omjer koristi i rizika (na temelju slučajeva i novih dokaza o CBCT-u u poznatim slučajevima)

Anomalije zuba i korijena:

·      retinirani zubi (utvrđivanje resorpcije korijena uzrokovane retiniranim zubima)

·      transpozicije

·      prekobrojni zubi (lokalizacija i morfologija), resorpcija, angulacija i morfologija korijena

·      asimetrija lica

·      Degeneracija temporomandibularnog zgloba

·      Morfologija i patologija temporomandibularnog zgloba koje doprinose malokluziji: a) osteoartritis, b) reumatoidni artritis, c) idiopatska kondilarna resorpcija (pokazalo se da je CBCT efikasniji od konvencionalne tomografije i MR u otkrivanju koštanih promjena)

Klinička procjena:

·       retinirani zubi, kongenitalno odsutni zubi

·       granični uvjeti (dubina, visina i morfologija alveolarne kosti)

·       poteškoće sa dišnim putovima (opstruktivna apneja u snu – za mjerenje površine poprečnog presjeka, minimalnog presjeka i ukupne zapremnine dišnog puta)

·       prednji otvoreni zagriz (okomita malokluzija)

·       količina i kvaliteta kosti i anatomski značaj u postavljanju privremenih sidrišnih jedinica (TAD)

·       poprečna dimenzija gornje čeljusti, ekspanzija gornje čeljusti

Nije indicirano (nema istraživanja ili kliničkih dokaza da će CBCT pružiti dodatne informacije nakon dijagnoze i plana liječenja

1. Većina ostalih rutinskih slučajeva bez kliničkih indikatora za CBCT (analize kraniofacijalne morfometrije i superimpozicija)

2. Informacije o paralelizmu korijena

3. Vanjska resorpcija vrha korijena (EARR)

* CBCT se treba izvoditi koristeći najmanje moguće vidno polje potrebno za specifični klinički scenarij

Parodontologija

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
 Procjena parodontalne kostiKlinički pregledNemaIndicirano· Primarna dijagnostička metoda je klinički pregled pomoću parodontalne sonde, s mjerenjem dubine džepova ako je potrebno (IAEA).· Odluka o daljnjem rendgenskom snimanju radi procjene promjena u parodontalnoj potpori tijekom vremena trebala bi ovisiti o konkretnom slučaju. Rendgenogrami trebaju biti sekundarni u odnosu na klinički pregled i treba ih koristiti kada mogu potencijalno promijeniti postupak liječenja pacijenta.· Preporučuje se da se klinička prosudba koristi za utvrđivanje potrebe i vrste rendgenskih snimki potrebnih za procjenu parodontalne bolesti. Snimanje se može sastojati od, ali nije ograničeno na, odabranu zagriznu snimku i/ili periapikalne snimke područja gdje se parodontalna bolest (osim nespecifičnog gingivitisa) može klinički identificirati (USA_Dental_radiographic_Examinations).
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeIndicirano samo u specifičnim okolnostima/Indicirano· Posteriorna bitewing (zagrizna) projekcija nudi i optimalnu geometriju i finu intraoralnu radiografiju za pacijente s malim količinama jednolikog gubitka kostiju. Zagrizne snimke imaju dodatnu prednost u tome što su možda već indicirane za procjenu karijesa, budući da pružaju informacije o razini kostiju bez potrebe za dodatnom dozom zračenja. Složeniji ili opsežniji gubitak kostiju zahtijeva drugačije snimanje. Nema dovoljno dokaza za predlaganje čvrstih smjernica o izboru radiografije za parodontalnu dijagnozu i liječenje, ali postojeći rendgenogrami, npr. zagrizne rendgenske snimke za dijagnozu karijesa trebaju se koristiti kao prvi izbor (RP 136 Dental).· Ako pacijent ima generalizirane džepove od 4–5 mm (BPE bodovi maksimalnog Koda 3 u bilo kojem sekstantu) i malo ili nimalo recesije, preporučuju se vodoravne zagrizne snimke. One se mogu nadopuniti intraoralnim periapikalnim rendgenskim snimkama za odabrane prednje zube, ali samo ako je vjerojatno da će to promijeniti postupak liječenja pacijenta (UK FGDP).· Ako pacijent ima džepove od 6 mm ili više (BPE bodovi Koda 4), preporučuju se okomite zagrizne snimke nadopunjene intraoralnim periapikalnim prikazima primjenom paralelnih tehnika na mjestima gdje slika alveolarne kosti nije uključena. Isti se mogu nadopuniti intraoralnim periapikalnim snimkama za odabrane prednje zube, ali samo ako je vjerojatno da će to promijeniti postupak liječenja pacijenta (UK FGDP).
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano samo u specifičnim okolnostima/Indicirano· Omogućuje sliku cijelog zuba. Uzmite u obzir u slučaju uznapredovalog gubitka kostiju (IAEA).· Statusna snimka zuba na periapikalnim rendgenogramima i panoramskim rendgenogramima  s dodatnim periapikalnim snimkama korištena je za parodontalnu procjenu, pri čemu potonji potencijalno nude prednost u dozi zračenja u odnosu na velik broj intraoralnih rendgenograma. Doza od periapikalnih rendgenograma može, međutim, biti manja od doze iz panoramskih i dodatnih periapikalnih kombinacija, ako su periapikalne snimke ograničene na zahvaćene zube (UK FGDP).
Panoramske snimke zubiIndicirano samo u specifičnim okolnostima/Indicirano· Pruža alternativu višestrukim intraoralnim rendgenogramima, ali s lošijom preciznošću slike (IAEA).
CBCT do Ograničena indikacija/Indicirano samo u specifičnim okolnostima· CBCT nije indiciran kao rutinska metoda snimanja parodontalne koštane potpore (RP 172 CBCT).· Ograničeni CBCT visoke razlučivosti može biti indiciran u odabranim slučajevima infrakoštanih oštećenja i furkacijskih lezija, gdje klinički i konvencionalni rendgenski pregledi ne pružaju informacije potrebne za obradu pacijenta (RP 172 CBCT).· Ako CBCT snimke uključuju zube, treba pažljivo provjeriti razine parodontalne kosti tijekom provođenja kliničke procjene (RP 172 CBCT).· Može koristiti u procjeni složenih koštanih oštećenja ako se planira operacija ili za „parodontalne-endodontske“ lezije (IAEA).

Protetika

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Planiranje jedne kruniceKlinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano

· Većina zuba kojima je potrebna potpuna koronalna obnova bit će bogato obnovljena i/ili s ispunjenim korijenskim kanalima. Ovi su kriteriji ujedno i dobri prediktori periapikalne upalne patoze (IAEA).

· Periapikalni rendgenogrami indicirani su za obilno obnovljene zube i/ili zube s ispunjenim korijenom te zube koji nisu klinički vitalni.

Panoramske snimke zubiNije indicirano
CBCT do Nije indicirano
Planiranje više krunicaKlinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano

· Većina zuba kojima je potrebna potpuna koronalna restauracija imat će opsežne ispune ili će biti endodontski liječena. Ovi su kriteriji ujedno i dobri prediktori periapikalne upalne patoze (IAEA).

· Periapikalni rendgenogrami indicirani su za zube s opsežnim restauracijama ili endodontski liječene zube te zube koji nisu klinički vitalni.

Panoramske snimke zubiIndicirano samo u specifičnim okolnostimaPruža alternativu višestrukim intraoralnim rendgenogramima, ali s lošijom preciznošću slike.
CBCT do Nije indicirano

 

Planiranje mosta (fiksna proteza podržana zubom)

Klinički pregledNemaIndicirano
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano samo u specifičnim okolnostima

· Za nosače koji imaju opsežne restauracije ili su endodontski liječeni, postoji isti razlog kao i za planiranje krunice. Za intaktne ili minimalno restaurirane nosače i tamo gdje se planira adhezivni most, rendgenogram možda neće biti potreban (IAEA).

· Periapikalni rendgenogrami indicirani su za zube s opsežnim restauracijama ili endodontski liječene zube te zube koji nisu klinički vitalni.

Panoramske snimke zubiIndicirano samo u specifičnim okolnostimaPruža alternativu višestrukim intraoralnim rendgenogramima, ali s lošijom preciznošću slike.
CBCT do
Nije indicirano

Temporomandibularne disfunkcije

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Temporomandibularne disfunkcijeKlinički pregledNemaIndicirano

· Rendgenske snimke ne pružaju dodatne informacije jer je većina ovih problema s temporomandibularnim zglobom posljedica disfunkcije mekog tkiva, a ne koštanih promjena (Britansko ortodontsko društvo).

· Obično pruža informacije potrebne za dijagnozu (IAEA).

·  Radiografija se ne preporučuje pacijentima kojima zglobovi “pucketaju” ako ne postoje drugi znakovi ili simptomi. Rendgenski pregled je indiciran tamo gdje postoje nedavni dokazi progresivne patologije (nedavna trauma, promjena u okluziji, pomak donje čeljusti, promjene osjetilnih ili motoričkih funkcija, promjena u rasponu kretanja) (UK FGDP).

Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeNije indicirano
Panoramske snimke zubiNije indicirano

· Ta se praksa više ne može opravdati i stoga se više ne preporučuje (Britansko ortodontsko društvo).

·  Panoramska radiografija pružala je malo ili nimalo informacija koje su utjecale na dijagnozu ili obradu pacijenta u većini ispitanih slučajeva (UK FGDP).

CBCT
do
Indicirano samo u specifičnim okolnostima· Kod pacijenata za koje se sumnja da imaju bolest koja utječe na kosti temporomandibularnog zgloba, konvencionalni rendgenogrami i dalje imaju samo ograničenu korist. Ti bi pacijenti mogli imati koristi od CBCT snimanja, ali samo ako bi dodatne informacije mogle utjecati na obradu pacijenta ili kasnije liječenje (Britansko ortodontsko društvo).
MRNemaIndicirano samo u specifičnim okolnostima

· Iako se mnogo pozornosti pridaje položaju diska unutar temporomandibularnog zgloba, disk se ne može izravno vizualizirati na konvencionalnim rendgenogramima ili na CBCT-u. Zadovoljavajuće slike mekog tkiva mogu se dobiti korištenjem MR koja ne koristi ionizirajuće zračenje. Međutim, neuobičajen položaj diska ne mora nužno značiti bolest. MR temporomandibularnog zgloba općenito je rezervirana za one pacijente koji imaju dugotrajne simptome nakon konzervativnog liječenja kad se razmatra kirurška intervencija (Britansko ortodontsko društvo).

· U slučajevima kada nismo sigurni u uzrok simptoma, npr. potencijalno juvenilni reumatoidni artritis (IAEA).

MSCTdo
Indicirano samo u specifičnim okolnostima· Ako je postojeći modalitet snimanja za pregled temporomandibularnog zgloba MSCT, CBCT je indiciran kao alternativa tamo gdje se pokaže da je doza zračenja niža (RP 172 CBCT).

Traume i frakture korijena

KLINIČKA SVRHAISTRAŽIVANJEDOZAPREPORUKAKOMENTARI
Trauma [zubi i alveolarna kost]Klinički pregledNemaIndicirano· Zubi koji su bili izloženi traumi zahtijevaju pažljiv pregled, što uključuje upotrebu rendgenograma. Osnovni intraoralni rendgenogram obavezan je u slučaju traume zuba, osim ako se ne radi o manjoj traumi.
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeIndicirano

· Kombinacije intraoralnih rendgenograma s različitim perspektivama daju precizne detalje i obično su dovoljne za zubnu traumu (IAEA).

· Potrebno je snimiti rendgenogram šest mjeseci nakon liječenja, a zatim svake godine dok se ne dovrši formiranje korijena. Iako stručnjaci podržavaju takvo rendgensko praćenje stanja, ne postoje dokazi koji ukazuju na određenu učestalost ili trajanje praćenja (UK FGDP).

· Ovisno o prirodi ozljede, možda će biti potrebno snimiti nekoliko intraoralnih rendgenograma iz različitih kuteva (UK FGDP).

Intraoralna okluzijska rendgenska snimkaIndicirano
Panoramske snimke zubiIndicirano· Omogućuje opsežnije pokrivanje kosti za sumnju na dento-alveolarnu frakturu (IAEA).
CBCTdoIndicirano samo u specifičnim okolnostima

· Ograničeni CBCT visoke razlučivosti indiciran je za procjenu zubne traume (sumnja na frakturu korijena) u odabranim slučajevima, kada konvencionalni intraoralni rendgenogrami ne pružaju odgovarajuće informacije za planiranje liječenja (RP 172 CBCT).

· CBCT kod zubne traume za: frakture korijena, luksacijske ozljede, avulziju, resorpciju korijena kao komplikaciju nakon traume (RP 172 CBCT).

Trauma [maksilofacijalna]Klinički pregledNemaIndicirano· Ako postoje klinički dokazi o frakturi kosti, vjerojatno je prikladnije uputiti pacijenta na kompletan rendgenski pregled u bolnicu, gdje će se provesti liječenje (UK FGDP).
Intraoralne zagrizne rendgenske snimkeNije indicirano
Intraoralne periapikalne rendgenske snimkeNije indicirano
Panoramske snimke zubiIndicirano

· Kombinacije panoramskih rendgenskih snimki i rendgenskih snimki kostiju lica tradicionalne su metode otkrivanja ozljeda kostiju.

CBCT i MSCT sve ih više zamjenjuju (IAEA).

· Panoramska radiografija ima ograničenu sposobnost otkrivanja frakture srednjeg dijela lica (UK FGDP).

· Međutim, panoramski rendgenogram je prvi izbor za snimanje fraktura donje čeljusti, iako se pokazalo da loša kvaliteta panoramske slike ograničava dijagnostičku preciznost. Često su potrebna dodatna snimanja za dijagnosticiranje visokih kondilarnih fraktura. Panoramska radiografija ima ograničenu sposobnost otkrivanja frakture srednjeg dijela lica (UK FGDP).

CBCTdoIndicirano

· Za procjenu maksilofacijalne frakture, ako se procijeni da je potrebna snimka poprečnog presjeka, CBCT se može indicirati kao alternativni način snimanja MSCT-u ako se pokaže da je doza zračenja niža i da nisu potrebni detalji mekog tkiva (RP 172 CBCT).

· U otkrivanju i lokalizaciji stranih tijela, CBCT je pogodan za snimanje materijala visoke atenuacije, ali nije tako učinkovit kao MSCT za predmete niže atenuacije (RP 172 CBCT).

MSCTdo
Indicirano· Frakture se konvencionalno snimaju običnom radiografijom ili MSCT-om, ovisno o običaju i praksi (RP 172 CBCT).