Za pacijente i javnost

Doze zračenja (za pacijente)

Ozračenje pacijenta u dentalnoj radiologiji(za pacijente i javnost) Ozračenje pacijenta tijekom većine dijagnostičkih radioloških postupaka koji se provode u okviru dentalne radiologije vrlo je malo

Saznaj više »

Ostale situacije

Ostale situacije u kojima će Vas možda od tražiti snimanje rendgenskim uređajem (za pacijente i javnost) Postoje dvije situacije u kojima se od Vas može

Saznaj više »