Ozračenje pacijenta u dentalnoj radiologiji
(za pacijente i javnost)

Ozračenje pacijenta tijekom većine dijagnostičkih radioloških postupaka koji se provode u okviru dentalne radiologije vrlo je malo i uz njega se veže vrlo mali rizik pojave štetnih učinaka ionizirajućeg zračenja.

Ozračenje pacijenta može se opisati efektivnom dozom koja se izražava u sievertima. Sievert je velika mjerna jedinica pa se ozračenje pacijenta pri radiološkim dijagnostičkim postupcima izražava najčešće u mSv (milisievertima, tisućiti dio sieverta) ili čak i u mSv (mikrosievertima, milijunti dio sieverta).

Efektivna doza vezana je uz rizik izlaganja cijelog tijela ionizirajućem zračenju i nije namijenjena za opis ozračenja pojedinog pacijenta, već tipičnog pacijenta. Efektivna doza pacijenta može se koristiti u svrhu usporedbe različitih  modaliteta, odnosno ozračenja pacijenta prilikom korištenja različitih vrsta izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste pri provedbi dijagnostičkog radiološkog postupka.

U sljedećoj tablici dana je usporedba efektivnih doza tipičnog pacijenta za različite dijagnostičke radiološke postupke koji se provode u okviru dentalne radiologije. U istoj tablici je prikazano i koliko je ozračenje stanovništva kao posljedica svakodnevne izloženosti prirodnom zračenju te u slučaju prekooceanskog leta zrakoplovom.

Vrsta snimke

Efektivna doza (mSv)

Pojedinačna snimka zubi

0.3 – 8

Panoramska snimka čeljusti („ortopan“)

4 – 30

Kefalometrijska snimka (kraniogram)

2 – 3

CBCT

180 – 1250

Prekooceanski let zrakoplovom

80

Ozračenje u godini dana kao posljedica izloženosti prirodnom zračenju

2400