Osnovne informacije (za pacijente i javnost)

Osnovne informacije

Svrha ove internetske stranice je doktorima dentalne medicine i drugim stručnjacima u okviru dentalne medicine pružiti ažurne informacije o preporučenim izborima rendgenskih snimki potrebnih za postavljanje pravilne dijagnoze i provedbu uspješnog liječenja. Ako ste pacijent podvrgnut stomatološkom zahvatu, Vaš će doktor dentalne medicine prije nego odluči hoće li zatražiti rendgensku snimku zubi ili čeljusti procijeniti je li takav postupak opravdan, odnosno hoće li korist od izlaganja ionizirajućem zračenju biti  veća od potencijalne štete kojom to zračenje može rezultirati, a nakon što s Vama razgovara o bilo kakvim problemima te možda nakon što Vas je pregledao. Doktor dentalne medicine odlučit će o tome koja je vrsta radiološkog postupka odgovarajuća i je li sada pravo vrijeme da to učinite.

Zašto smjernice?

Smjernice mogu pomoći doktoru dentalne medicine pri donošenju odluke o opravdanosti snimanja Vaših zubi ili čeljusti rendgenskim uređajem, kao i pri odabiru odgovarajuće vrste snimke, odnosno modaliteta. Kvalitetne smjernice izrađuju se na sustavan način koristeći raspoložive dokaze istraživanja. Vrlo je važno, međutim, shvatiti da kliničke smjernice nisu pravila kojih se uvijek treba pridržavati. Vjerojatno će odgovarati većini pacijenata, ali ponekad će Vaši jedinstveni klinički nalazi i potrebe rezultirati time da će doktor dentalne medicine donijeti drugačiju odluku.

Kako su izrađene ove smjernice?

Smjernice na ovoj internetskoj stranici izrađene su u dvije faze. Prvo su pregledane  postojeće kvalitetne smjernice koje su izradila različita međunarodna, europska i nacionalna stručna društva koja djeluju u području dentalne medicine, kao i sistematske analize (vrlo pažljiv pregled stručnih i znanstvenih publikacija koje ocjenjuju njihovu kvalitetu). Nakon što je izrađen prvi prijedlog smjernica, pregledale su ga stručne skupine Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, a zatim je uslijedilo razmatranje njihovih prijedloga i postizanje dogovora o konsenzusu.

Smjernice su izrađene uz podršku TC projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča RER/9/135 Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control.