Ostale situacije u kojima će Vas možda od tražiti snimanje rendgenskim uređajem (za pacijente i javnost)

Postoje dvije situacije u kojima se od Vas može zatražiti izlaganje ionizirajućem zračenju, a koje nije dio Vaše stomatološke skrbi. Prva je ako se od Vas kao osobe u pratnji (član obitelji, skrbnik ili slično) traži pomoć pri snimanju osobe koju pratite. Druga je ako Vam se predloži da sudjelujete u istraživačkom projektu kao dobrovoljac.

Osobe koje svjesno i dragovoljno pridržavaju pacijenta i pomažu mu

Nekim pacijentima je teško zauzeti potreban stav i mirovati za vrijeme provedbe snimanja rendgenskim uređajem. Razlog može biti invalidnost, ozljeda, mentalni poremećaji ili starost. Isto tako, u slučaju male djece može se očekivati da se boje snimanja ili su jednostavno premala i nisu u mogućnosti biti mirni svo vrijeme potrebno za nastajanje rendgenske snimke. U navedenim slučajevima pacijentu je potrebna pomoć pa vas doktor dentalne medicine ili radiološki tehnolog koji rukuje rendgenskim uređajem može zamoliti da pridržite pacijenta i pomognete mu dok traje snimanje.

Doktor dentalne medicine ili radiološki tehnolog neće Vam predložiti da pridržavate pacijenta i pomažete mu ako prethodno ne ocijeni da će Vaše izlaganje ionizirajućem zračenju rezultirati dovoljnom dobiti, uzimajući u obzir Vašu moguću dobit i osobnu štetu koju ozračenje može uzrokovati te direktnu dobit za zdravlje pacijenta. U kontekstu dentalne medicine, lako je vidjeti korist za roditelja koji pomaže svom djetetu ili dijete svom roditelju u slučaju pacijenata starije dobi obzirom da će to rezultirati kvalitetnom rendgenskom snimkom koja je preduvjet za pravilnu dijagnozu i uspješno liječenje.

Za vrijeme dok pridržavate pacijenta i pomažete mu bit ćete zaštićeni odgovarajućim osobnim zaštitnim sredstvima (najčešće je dovoljna samo zaštitna pregača), a prije provedbe snimanja bit će Vam pružene odgovarajuće informacije o dobiti i riziku vezanom uz dozu pacijenta kao posljedici medicinskog ozračenja o čemu mora postojati pisani zapis.

Imajte na umu da pacijenta ne smijete pridržavati i pomagati mu ako ste mlađi od 18 godina, ako ste trudni ili postoji vjerojatnost trudnoće.

Dobrovoljno sudjelovanje u medicinskim ili biomedicinskim istraživanjima

Dostupnost dobrovoljaca za sudjelovanje u medicinskim ili biomedicinskim istraživanjima je nužna i njihovo sudjelovanje mora slijediti najviše etičke standarde i mora biti odobreno od strane odgovarajućeg etičkog povjerenstva, sukladno posebnim propisima.

Ako Vam se predloži da sudjelujete u istraživanju koje podrazumijeva izlaganje ionizirajućem zračenju, uvjet je da to učinite dobrovoljno. Pristanak mora biti “informiran”, što znači da morate biti obaviješteni o svim rizicima, uključujući one povezane s bilo kojim radiološkim postupkom koji može biti dio istraživanja.